Zastosowanie powłok niskoemisyjnych w szybach okiennych zwiększa energooszczędność domu, dzięki czemu można znacząco obniżyć wysokość rachunków za ogrzewanie. Szkło niskoemisyjne wykonywane w nowoczesnej technologii znajduje zastosowanie również w budownictwie pasywnym.

 

Szkło o podniesionych parametrach energooszczędności powoduje zmniejszenie utraty ciepła z domu przez okna, które są naturalnymi mostkami termicznymi. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba jednak pamiętać, że bardzo ważnym parametrem jest także współczynnik przepuszczalności światła, który również powinien być wysoki, aby w domu żyło się komfortowo.

Szkło niskoemisyjne w domach energooszczędnych

W nowoczesnym budownictwie okna tworzą główne mostki termiczne, przez które ciepło z budynku wydostaje się na zewnątrz. Aby temu zapobiec, stosuje się jedno- lub dwukomorowe pakiety szyb zespolonych, charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Uw – na poziomie <1,1 W/(m2K). Stosując dodatkowo powłoki niskoemisyjne, można osiągnąć jeszcze lepsze parametry. Szkło niskoemisyjne ECLAZ, wykonane przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, ma współczynnik Uw na poziomie 0,5 – tym samym nadaje się do zastosowań w budownictwie pasywnym, gdzie stosowane są okna o Uw mniejszym niż 0,8. Współczynnik Uw określa, ile ciepła przedostaje się na zewnątrz z powierzchni 1 m2 szyby przy różnicy temperatur 1℃. Składają się na niego: przepuszczalność szyb (Ug) oraz przepuszczalność ramy (Uf). W porównaniu z innymi szkłami niskoemisyjnymi dostępnymi na rynku szkło ECLAZ dzięki najlepszym parametrom podnosi wydajność energetyczną domu nawet o 20%.

Szkło niskoemisyjne a dostępność światła dziennego

Kilkuszybowe pakiety okienne wykonane ze szkła z powłokami niskoemisyjnymi mogą mieć współczynnik przenikalności światła na poziomie 32–75%. Jest to uzależnione od szkła wykorzystanego do produkcji szyb, rodzaju powłok niskoemisyjnych oraz zastosowanej technologii. Współczynnik przepuszczalności światła Lt (ang. Light transmission) określa ilość widzialnego światła słonecznego padającego na szybę pod kątem 90˚, które przedostaje się do pomieszczenia. Światło dzienne odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu na co dzień, dlatego należy zadbać o to, aby budynek mieszkalny miał do niego odpowiedni dostęp. Prawo budowlane określa, jaka powinna być powierzchnia okien, nie precyzuje natomiast poziomu przepuszczalności światła dziennego przez szyby okienne. Jeszcze do niedawna połączenie wysokich parametrów termoizolacyjnych z dużą dostępnością światła słonecznego było trudne do osiągnięcia. Przełomem na rynku są nowoczesne szyby ECLAZ, które gwarantują współczynnik przenikalności światła na poziomie 80% w oknach jednokomorowych oraz 77% w dwukomorowych pakietach okiennych. Dzięki temu szkło ECLAZ nie tylko spełnia najwyższe standardy energooszczędności, ale także zapewnia mieszkańcom wysoki komfort życia.

 

Szkło niskoemisyjne jest doskonałą odpowiedzią na podwyższone rygory energooszczędności w nowoczesnym budownictwie. Zawsze należy jednak pamiętać o tym, że podstawową funkcją okna jest dostarczanie do pomieszczenia światła dziennego. Najlepszym rozwiązaniem są szyby spełniające wysokie standardy termoizolacyjności przy zachowaniu dużego współczynnika przepuszczalności światła.