Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro polega w uproszczeniu na pobraniu komórki jajowej od kobiety oraz plemnika z nasienia mężczyzny i połączeniu ich ze sobą. W ten sposób może powstać zarodek, który zaczyna się dzielić i rozwijać. Po pewnym czasie jest on wszczepiony do macicy kobiety. Komórka jajowa niekoniecznie musi od niej pochodzić – może być to komórka od anonimowej dawczyni.

Dla kogo adopcja komórek jajowych?

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z komórką od anonimowej dawczyni jest kierowana do kobiet w wieku do 49 lat, które z różnych przyczyn nie mają własnych komórek jajowych, ale chciałyby zostać matkami. Mają taką szansę, choć nie wszystkie kliniki leczenia niepłodności prowadzą programy in vitro z komórkami jajowymi od anonimowych dawczyń. Leczenie niepłodności w Warszawie jest coraz częstszą procedurą medyczną w ostatnich latach.

Wskazaniem do adopcji komórek jajowych mogą być:

  • obciążenia genetyczne,
  • wielokrotne poronienia,
  • nieudane, kilkukrotne zapłodnienie in vitro,
  • przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników,
  • utrata płodności wynikająca z terapii onkologicznej.

Kim są dawczynie komórek jajowych?

Adopcja komórek jajowych polega na tym, że są one wykorzystywane w procedurze zapłodnienia in vitro. Komórki jajowe pochodzą od anonimowych dawczyń, które są dokładnie badane. Muszą być całkowicie zdrowe i urodzić już co najmniej jedno dziecko. Przed oddaniem komórek przechodzą drobiazgowe badania i testy wirusologiczne, genetyczne i psychologiczne. Kobieta, która chce zostać finalnie dawczynią komórek jajowych, musi spełnić wymagane przez polskie prawo rygorystyczne warunki medyczne i formalne.

Jak wygląda procedura?

Program in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni, realizowany w klinice InviMed w Warszawie, gwarantuje, że para starająca się o dziecko uzyska co najmniej 3 zarodki wysokiej jakości od innej kobiety. Jeśli nie uda się ich pozyskać z pierwszego zestawu 12 komórek jajowych, otrzyma kolejny zestaw 8 komórek, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wszystkie dawczynie, przed oddaniem komórek jajowych, są dokładnie sprawdzane, dla zwiększenia szans na powodzenie procedury in vitro. Komórki jajowe do adopcji oczekują na pacjentki w klinice, dlatego kobieta może po potwierdzeniu fizycznej gotowości do zabiegu przez lekarza, przystąpić do transferu zarodka.

Najpierw odbywa się procedura kwalifikacyjna, wraz z lekarzem prowadzącym, który przeprowadza wywiad medyczny i zapoznaje się z historią leczenia niepłodności danej pary. Wykonuje badanie ginekologiczne i zleca wszystkie niezbędne badania. Na podstawie ich wyników może zakwalifikować pacjentów do programu zapłodnienia in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie do procedury zapłodnienia komórek jajowych od dawczyni nasieniem partnera pacjentki lub nasieniem dawcy (o ile partner nie może być dawcą ze względów medycznych). Następnie zarodki transferowane są do macicy pacjentki.