Toksoplazmoza jest pasożytniczą chorobą zakaźną wywoływaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Najczęściej do zarażenia dochodzi na drodze zjedzenia zainfekowanego mięsa surowego lub poddanego zbyt krótkiej obróbce termicznej (niedosmażonego, niedopieczonego lub niedogotowanego). Najwięcej obaw toksoplazmoza budzi wśród kobiet ciężarnych, gdyż choroba ta może stać się przyczyną uszkodzeń płodu.

Toksoplazmoza – jak można się zarazić?

Najczęstszymi nosicielami toksoplazmozy są: szczury, kury, owce, bydło, psy i świnki morskie. Ostatecznym żywicielem pasożyta Toxoplasma gondii jest kot. Do zarażenia toksoplazmozą może dojść poprzez kontakt z odchodami kota, który został zarażony pierwotniakiem na skutek zjedzenia gryzonia, kontaktu z kałem innego, chorego kota lub przez łożysko od zarażonej kotki. Częstą drogą zakażenia jest zjedzenie zakażonego mięsa pochodzącego od owiec, bydła lub ptactwa, które było surowe lub niedostatecznie usmażone, upieczone bądź ugotowane. Ponadto do zarażenia może dojść przez transplantację narządu zawierającego pasożyta. Pierwotniak ma zdolność do pokonywania bariery łożyskowej, dlatego istnieje ryzyko zarażenia płodu przez matkę będącą nosicielem. W zależności od sposobu zarażenia można wyróżnić dwa rodzaje choroby: nabytą i wrodzoną. Toksoplazmoza nabyta często ma przebieg bezobjawowy. Choroba, która daje symptomy, może przybierać różne postacie: oczną – zapalenie siatkówki i naczyniówki oka, osłabienie ostrości widzenia, węzłową – powiększenie węzłów chłonnych, niekiedy gorączka, bóle głowy, ogólne osłabienie, mózgową – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu lub uogólnioną – zmiany w mięśniu sercowym, wątrobie oraz płucach. Toksoplazmoza wrodzona stwierdzana jest, gdy dojdzie do zarażenia dziecka w trakcie ciąży. Objawia się występowaniem u dziecka triady Sabina-Pinkertona: zapalenie siatkówki i naczyniówki oka, małogłowie lub wodogłowie oraz zwapnienie śródczaszkowe. Ponadto pojawia się skaza krwotoczna, oczopląs, opóźniony rozwój umysłowy oraz powiększenie wątroby i śledziony.

Jak długo trwa leczenie toksoplazmozy?

Leczenie toksoplazmowy polega terapii skojarzonej. Podaje się antybiotyki, najczęściej sulfonamidy oraz leki przeciwpasożytnicze – pirymetaminę. Nie można jej jednak zastosować u kobiet ciężarnych. Jedynym dozwolonym lekiem dla przyszłej matki chorującej na toksoplazmozę jest antybiotyk makrolidowy – spiramycyna, gdyż inne leki mogą powodować uszkodzenie płodu. Czas leczenia choroby jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego. Podawanie antybiotyków zazwyczaj trwa około 6 tygodni.