Czytając prasę drukowaną czy przeglądając internet, można spotkać wiele dziwnych i niezrozumiałych terminów. Obce, nowe lub zapomniane słowa pojawiają się w wypowiedziach i informacjach dotyczących różnych dziedzin życia. Jedną z nich jest oświata, a tajemniczą frazą – nadzór pedagogiczny. Co to takiego?

 

Kurator oświaty i jego zadania

 

By znaleźć odpowiedź na to pytanie, warto odwiedzić serwis nadzor-pedagogiczny.pl (działa pod adresem http://www.nadzor-pedagogiczny.pl) albo zajrzeć do jakiejś encyklopedii.

Wtedy dowiemy się, że nadzór pedagogiczny to rodzaj pewnej aktywności właściwej kuratorowi oświaty, czyli urzędnikowi państwowemu działającemu w imieniu wojewody i będącego częścią systemu terenowej administracji rządowej. Jego praca polega na wykonywaniu zadań i kompetencji, jakie wynikają z licznych ustaw. Najważniejsze akty prawne opisujące zadania kuratora oświaty to ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela.

W katalogu zadań właściwych temu urzędnikowi jest właśnie nadzór pedagogiczny rozumiany jako planowanie i realizowanie określonych rozwiązań dotyczących nauczania. Kurator pilnuje, by szkoły z podległego mu obszaru wykonywały polecenia Ministerstwa Edukacji oraz innych resortów w kontekście przepisów o finansach publicznych.