Gaz jest paliwem służącym między innymi do zasilania samochodów z odpowiednią instalacją czy też kuchenek gazowych wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia kuchenki lub płyty gazowej do sieci z gazem ziemnym. Gaz LPG znajduje jednak szerokie zastosowanie w przemyśle i rolnictwie.

Gaz płynny o cennych właściwościach

Gaz LPG jest gazem skroplonym i zwykle jest to propan, butan lub mieszanina obu tych gazów. Powstaje on pod ziemią, w procesach liczących sobie wiele milionów lat. Wydobywany jest z innymi gazami lub na platformach wiertniczych wraz z ropą naftową.

Cenną cechą charakterystyczną gazu LPG jest to, że ulega on skropleniu przy stosunkowo niskim poziomie ciśnienia i w temperaturze regulowanej, pokojowej. Dzięki temu może być bez problemu umieszczany w butlach lub zbiornikach gazowych i transportowany, nawet na duże odległości. Butle gazowe mogą być wykorzystywane w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, o ile są to butle szczelne i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Dlatego warto jest kupować butle z gazem płynnym LPG wyłącznie od renomowanych dystrybutorów, takich jak Amerigas, działający na polskim rynku paliwowym. Dzięki temu mamy pewność, że nie dojdzie do niekontrolowanego wybuchu butli. Pamiętajmy, że gaz płynny jest z natury bezwonny, ale producenci dodają do niego chemiczny zapach, aby łatwiej można było wykryć wyciek. Jeśli do niego dojdzie, stworzy to zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia przez osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu butli gazowej.

Odpowiedzialny producent i dystrybutor butli z gazem LPG solidnie zabezpieczy swoje produkty przed taką sytuacją i opatrzy je odpowiednimi oznaczeniami, m.in. w postaci plomb. Użytkując takie butle nie musimy martwić się o niekontrolowany wyciek substancji łatwopalnej i wybuchowej.

LPG w przemyśle i rolnictwie

Butle gazowe są wielozadaniowe i sprawdzą się znakomicie jako źródło energii do wszystkiego. Mogą być używane do pracy na placach budowy, w związku z prowadzeniem działań polegających na osuszaniu za pomocą palników atmosferycznych lub wiatrakowych. Butle LPG zasilają urządzenia do spawania, cięcia, wypalania, lutowania i hartowania, a także do podgrzewania bitumicznych pokryć dachowych i do pozbywania się chwastów metodą termiczną. Przemysł, rolnictwo i użytkownicy prywatni często sięgają po butle gazowe, głównie wtedy gdy nie mają możliwości skorzystania z gazu ziemnego. Mobilność butli z LPG jest ich atutem, który doceniają wszyscy użytkownicy.